Galicia City - Galicia en Internet

  Inicio : Instituciones y Municipios : Autonomia : Xunta : Página 2          [Añadir mi sitio a esta categoría]


 SubCategorías relacionadas con Xunta:

  Consellerias (11)

 • Instituto Galego da Vivenda e Solo
  Ao Instituto Galego de Vivenda e Solo correspóndelle a dirección da política en materia de patrimonio arquitectónico, habitabilidade e calidade da vivenda e a de creación dos instrumentos que a garantan de acordo coas necesidades de asentamento da poboación. Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas
  Localización: San Lázaro s/n 15781 Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 14-Jul-2006 Visitas: 136 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario  Ver Más Información
 • Instituto Galego de Consumo
  Información do instituto e consellos para aprender a consumir. A Comunidade Autónoma de Galicia ten competencias exclusivas en materia de protección ao consumidor. Co obxecto de desenvolver as actividades relacionadas coa defensa dos dereitos e intereses dos consumidores e usuarios galegos, creouse no ano 1994 o Instituto Galego de Consumo (IGC). O IGC está rexido por un Consello de Dirección no que están representadas as organizacións de consumidores e usuarios de Galicia. Consellería de Economía e Industria
  Localización: Gonzalo Torrente Ballester 1-3-5 Baixo 15707 Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 05-Jul-1997 Visitas: 204 Calificación: 9.00 Votos: 1)   Califíquelo   Escriba un comentario  Ver Más Información
 • ISSGA - Instituto Galego de Seguridade e Saude Laboral
  Neste portal atoparedes información sobre o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral e as súas actuacións como órgano técnico da Xunta de Galicia no eido da prevención de riscos laborais e principal impulsor do Plan Estratéxico de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia. Esta páxina pretende ser ademais un instrumento que permita facilitar e axilizar as relacións e a participación dos diferentes axentes implicados na prevención.
  Localización: Rúa San Lázaro, s/n 15781 Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 19-Ago-2009 Visitas: 22 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario  Ver Más Información
 • Observatorio da Calidade e da eAdministración de Galicia
  O Observatorio OCEG é un servicio da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación das Politicas Públicas da Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, que ten a finalidade de examinar a realidade das Administración Públicas Galegas con relación á calidade e a disponibilidade por medios electrónicos dos servizos públicos prestados
  Localización: Edificios Administrativos - San Caetano, s/n 15704 Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 15-Ago-2007 Visitas: 38 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario
 • Observatorio INNOVACIÓN
  O Observatorio Innovación é unha iniciativa promovida pola Xunta de Galicia a través da Consellería de Innovación, Industria e Comercio integrada no COG, creada co obxectivo de dar a coñecer ás comunidades científica (universidade e organismos públicos de investigación), tecnolóxica, empresarial, a administración e a sociedade galega en xeral a importancia da innovación para o desenrolo socioeconómico de Galicia.
  Localización: Plaza de Europa Nº 10A, 6ºB. Área Central 15707 Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 26-Jul-2009 Visitas: 24 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario  Ver Más Información
 • OGSI - Observatorio Galego da Sociedade da Información
  O Observatorio Galego da Sociedade da Información é un instrumento de referencia na obtención e análise de información sobre o grao e tendencias de desenvolvemento da Sociedade da Información en Galicia. Esta iniciativa, promovida pola Dirección Xeral de Promoción Industrial e Sociedade da Información, é unha das actuacións estratéxicas contempladas no Plano Estratéxico Galego da Sociedade da Información (PEGSI), en concreto, na liña de actuación INSTR-LA2-Instrumentos para o desenvolvemento das políticas da SI. Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia.
  Localización: Rúa Tomiño, 16 - Baixo 15702 Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 26-Jul-2009 Visitas: 27 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario  Ver Más Información
 • Servizo Galego de Igualdade
  O Servizo Galego de Igualdade é un organismo autónomo adscrito á Secretaría Xeral de Igualdade da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, creado por Lei 3/1991, de 14 de xaneiro, e o seu obxectivo é promove-la igualdade de dereitos e a non discriminación entre homes e mulleres, a participación e integración da muller na vida social, cultural, económica e política de Galicia.
  Localización: Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 15-Oct-2006 Visitas: 47 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario
 • SIEFI
  SIEFI (Sistema de Información Empresarial para o Fomento da Innovación) é un proxecto aprobado no marco de Interreg III A, orientado a desenvolver iniciativas que promovan o fomento da innovación no ámbito empresarial da eurorrexión Galicia ? Norte de Portugal.
  Localización: Plaza de Europa nº10 A, 6ºB. Area Central 15707 Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 26-Jul-2009 Visitas: 29 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario  Ver Más Información
 • SIXPAC
  Visor do Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas de Galicia.
  Localización: Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 08-Ago-2006 Visitas: 256 Calificación: 8.00 Votos: 1)   Califíquelo   Escriba un comentario
 • Voluntariado Galego
  Novas da Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade e da Subdirección Xeral de Solidariedade e Participación.
  Localización: Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 15-Abr-2007 Visitas: 40 Calificación: 9.00 Votos: 1)   Califíquelo   Escriba un comentario
Publicidad


GaliciaCity!com: Galicia City