Galicia City - Galicia en Internet

  Inicio : Instituciones y Municipios : Autonomia : Xunta          [Añadir mi sitio a esta categoría]


 SubCategorías relacionadas con Xunta:

  Consellerias (11)

 • Augas de Galicia
  Augas de Galicia, Organismo Autónomo de carácter administrativo adscrito á Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.
  Localización: Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 28-Ene-2007 Visitas: 129 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario
 • Axencia Audiovisual Galega
  A Axencia Audiovisual Galega é o mecanismo da Consellaría de Cultura e Deporte para apoiar e reforzar a creación audiovisual en Galiza. O principal obxectivo é consolidar un audiovisual con identidade de seu e fortaleza suficiente para situarse nun mundo globalizado. A AAG é o foro común para todos aqueles que traballan a prol da creación audiovisual no noso país. A Axencia traballa mantendo un diálogo con todos os axentes do sector: produtoras, asociacións, medios, creadores, distribuidores, exhibidores, especialistas e público.
  Localización: R/ Angustia, 2, baixo 15703 Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 28-Ene-2007 Visitas: 127 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario  Ver Más Información
 • Axencia Galega de Desenvolvemento Rural - Agader
  Agader é a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural que fomenta e coordina o desenvolvemento do territorio rural galego, para melloras as condicións de vida e contribuír a frear o despoboamento deste territorio.
  Localización: Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 08-Ago-2006 Visitas: 149 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario
 • Benestar Galiza
  Reforma da Lei de Servizos Sociais de Galiza. Secretaría Xeral do Benestar. Vicepresidencia da Xunta de Galicia
  Localización: Edificios Administrativos - San Caetano, s/n 15704 Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 07-Ene-2009 Visitas: 77 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario  Ver Más Información
 • ByGalicia - O Portal da Internacionalización
  Os principais obxectivos do portal son servir de axuda á internacionalización das empresas galegas e fomentar a captación de investimento no exterior. Consellería de Innovación e Industria. Dirección Xeral de Promoción Industrial e Sociedade da Información.
  Localización: San Caetano s/n, bloque 5-4ª planta. 15781 Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 23-Jul-2007 Visitas: 86 Calificación: 7.00 Votos: 1)   Califíquelo   Escriba un comentario
 • C.O.A.G. - Información Urbanística Galicia
  Web de información urbanística de Galicia entra en servizo para permitir consultar e descargar o planeamento urbanístico dos concellos galegos, as normas subsidiarias provinciais e a lexislación urbanística xeneral e sectorial de aplicación en Galicia.
  Localización: Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 29-Sep-2007 Visitas: 98 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario
 • Centro de Observación de Galicia
  O Centro de Observación de Galicia é un servicio promovido pola Consellería de Innovación e Industria, e a súa xestión depende da Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia. O obxectivo do COG é observa-lo posicionamento de Galicia nas áreas do seu ámbito de actuación: as tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), a calidade e a innovación, para mellora-la competitividade das empresas, organizacións, agrupacións, axentes intermedios e formadores.
  Localización: Praza de Europa 10A 6ºB . Área Central 15707 Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 26-Jul-2009 Visitas: 52 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario  Ver Más Información
 • CIXTEC
  Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico, Financiera e Contable. Consellería de Economía e Facenda.
  Localización: Rúa Domingo Fontán, 9 15702 Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 05-Jul-2007 Visitas: 89 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario
 • Consello Galego de Relacións Laborais
  Acceso a todos los convenios laborales de Galicia. Publicaciones, informes, procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos de trabajo. O Consello Galego de Relacións Laborais créase en 1988 cun dobre obxectivo: · servir como foro de diálogo institucional permanente entre os axentes sociais galegos. · e, ó mesmo tempo, como órgano consultivo e asesor da Comunidade Autónoma en materias relativas á súa política laboral. O Consello está integrado, con carácter paritario, polos sindicatos e asociacións empresariais de Galicia que cumpran os requisitos de representatividade dispostos na súa lei de creación. Informarán as súas actuacións os principios de non interferencia na autonomía dos sindicatos e das organizacións empresariais, no ámbito das súas competencias, a neutralidade e a gratuidade. A Administración non está representada no Consello, se ben conta con presencia institucional a través do presidente, sendo o seu titular nomeado polo presidente da Xunta de Galicia.
  Localización: Rúa Algalia de Abaixo, 24 15781 Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 22-Jun-2004 Visitas: 226 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario  Ver Más Información
 • CulturaVai
  Cultura Vai é a axenda de espectáculos escénicos e musicais máis grande e completa de Galiza. Nela podes consultar toda a programación cultural que a Consellaría de Cultura e Deporte propicia por todo o noso país en cooperación cos concellos, as asociacións culturais e as salas privadas de teatro e música. Agardamos que sexa da túa utilidade e atopes nela o que andas buscando.
  Localización: Rúa da Vesada, sn 15703 Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 05-Ene-2009 Visitas: 47 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario  Ver Más Información
 • Deporte Galego. Secretaría Xeral para o Deporte
  Páxina web oficial da secretaría Xeral para o Deporte, máximo referente do ámbito deportivo galego. Información relativa á actividade física e ao deporte galego. Página web oficial de la Secretaría General para el Deporte, máximo referente del ámbito deportivo gallego. Información relativa a la actividad física y al deporte gallego. Consellería de Presidencia
  Localización: Estadio Multiusos de San Lázaro, Porta 4 15781 Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 29-Mar-2007 Visitas: 117 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario  Ver Más Información
 • Dirección Xeral da Función Pública
  A Dirección Xeral da Función Pública é a responsable da execución da política de persoal da Administración da Xunta de Galicia coordinando a actuación dos órganos competentes en materia de persoal das distintas Consellerías e dos organismos autónomos dependentes delas. Corresponde á Dirección Xeral a ordenación e coordinación da función pública proporcionando asistencia e asesoramento ás distintas unidades xestoras, asumindo o estudo das medidas de modernización e profesionalización da función pública e do réxime xurídico dos empregados públicos, contribuíndo á consolidación dunha Administración Pública profesional, democrática, eficaz, sostible e xeradora de confianza cidadá na súa actuación. Consellería de Facenda
  Localización: San Caetano s/n 15704 Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 26-Jul-2009 Visitas: 41 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario  Ver Más Información
 • En galego, tes todo por dicir
  Desde a Secretaría Xeral de Política Lingüística agrádanos moito acollervos nestas páxinas da nova campaña que temos en marcha para a promoción do galego.
  Localización: Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 29-Ene-2007 Visitas: 65 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario
 • galescena.info
  Galescena.info, é o principal instrumento de traballo para programadores, compañías, grupos de música e outros axentes que teñan relación coas programacións da Consellería de Cultura e da AGADIC, a través dunha intraweb que facilita a xestión das nosas redes de programación, de maneira que todos os trámites de inscrición de compañías e grupos; proceso de contratación; recollida de datos de asistencia; etc, das diferentes redes xestionadas, poden facer a través desta nova ferramenta.
  Localización: Rúa da Vesada, s/n 15703 Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 05-Ene-2009 Visitas: 49 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario  Ver Más Información
 • Galicia Aberta - Secretaría Xeral de Emigración
  É o espazo de referencia en Internet para os cidadáns galegos que residen no exterior, os cidadáns inmigrantes que se asentan en Galicia e aqueles que retornaron ou se atopan inmersos no proceso de retorno. Ante todo é un proxecto de carácter dinamizador e vertebrador, en tanto en canto as TIC (Tecnoloxías da Información e das Comunicacións) nos sirven de cauce para entablar novas formas de relación entre a administración e os colectivos mencionados.
  Localización: Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 29-Mar-2007 Visitas: 74 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario
 • GEM Galicia
  GEM Galicia. Edición gallega del Global Entrepreneurship Monitor, con la situación emprendedora en Galicia.
  Localización: Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 20-Feb-2008 Visitas: 56 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario
 • IGE
  WEB oficial do Instituto Galego de Estatística. Consellería de Economía e Facenda.
  Localización: Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 05-Jul-1997 Visitas: 310 Calificación: 10.00 Votos: 1)   Califíquelo   Escriba un comentario
Publicidad


GaliciaCity!com: Galicia City