Galicia City - Galicia en Internet
  Galicia City : Directorio WEB : Información detallada de Consello Galego de Relacións Laborais

Datos del sitio:
Título:Consello Galego de Relacións Laborais
WEB:Visitar WEB
Categoría: Inicio : Instituciones y Municipios : Autonomia : Xunta : Consello Galego de Relacións Laborais
Descripción:Acceso a todos los convenios laborales de Galicia. Publicaciones, informes, procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos de trabajo. O Consello Galego de Relacións Laborais créase en 1988 cun dobre obxectivo: · servir como foro de diálogo institucional permanente entre os axentes sociais galegos. · e, ó mesmo tempo, como órgano consultivo e asesor da Comunidade Autónoma en materias relativas á súa política laboral. O Consello está integrado, con carácter paritario, polos sindicatos e asociacións empresariais de Galicia que cumpran os requisitos de representatividade dispostos na súa lei de creación. Informarán as súas actuacións os principios de non interferencia na autonomía dos sindicatos e das organizacións empresariais, no ámbito das súas competencias, a neutralidade e a gratuidade. A Administración non está representada no Consello, se ben conta con presencia institucional a través do presidente, sendo o seu titular nomeado polo presidente da Xunta de Galicia.
Dirección:Rúa Algalia de Abaixo, 24
Código Postal:15781
Localidad:Santiago de Compostela
Provincia:A Coruña
Coordenadas GPS:Lat: 42º 52' 56.7048'' - Lon: -8º 32' -8''
Teléfono:981 541 601
Clicks:236
Valoración:0.00   Califíquelo   Escriba un comentario
Nombre de Contacto:Consello Galego de Relacións Laborais
 

GaliciaCity!com: Galicia City

Galicia City © 2016