Galicia City - Galicia en Internet
  Galicia City : Directorio WEB : Información detallada de Escola Galega da Administración Pública

Datos del sitio:
Título:Escola Galega da Administración Pública
WEB:Visitar WEB
Categoría: Inicio : Educacion y Formacion : Escuelas : Escola Galega da Administración Pública
Descripción:A Escola Galega de Administración Pública (EGAP) é un centro oficial de docencia e de investigación en todas aquelas materias que foren de interese para o persoal ao servizo da Xunta de Galicia e, de ser o caso, doutras administracións galegas. Co ánimo de atender mellor os intereses colectivos, é un instrumento de primeira orde para a profesionalización da Función pública e ten o obxectivo final de lle proporcionar á sociedade galega os mellores servizos. A EGAP naceu ante a necesidade de consolidar e de modernizar a nova Administración xurdida da configuración de Galicia como Comunidade Autónoma. A EGAP foi creada de acordo co Decreto 163/1982, do 1 de decembro, como órgano administrativo sen personalidade xurídica propia. Posteriormente, e de acordo coa Lei 4/1987, do 27 de maio (modificada pola Lei 10/1989, do 10 de xullo), a EGAP constitúese nun organismo autónomo de carácter administrativo adscrito á Consellería de Presidencia e Administración Pública, con personalidade xurídica de seu e con plena autonomía funcional para o cumprimento dos seus fins.
Dirección:Polígono das Fontiñas, Rúa de Madrid, 2-4
Código Postal:15707
Localidad:Santiago de Compostela
Provincia:A Coruña
Coordenadas GPS:Lat: 42º 52' 52.8774'' - Lon: -8º 31' -8''
Teléfono:981 546 040
Clicks:280
Valoración:0.00   Califíquelo   Escriba un comentario
Nombre de Contacto:master
 

GaliciaCity!com: Galicia City

Galicia City © 2016