Galicia City - Galicia en Internet
  Galicia City : Directorio WEB : Información detallada de Consellería de Traballo e Benestar

Datos del sitio:
Título:Consellería de Traballo e Benestar
WEB:Visitar WEB
Categoría: Inicio : Instituciones y Municipios : Autonomia : Xunta : Consellerias : Consellería de Traballo e Benestar
Descripción:SECRETARÍA XERAL FAMILIA E BENESTAR: Susana López Abella - 981 545622. DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS LABORAIS: Odilo Martiñá Rodriguez - 981 544 671. DIRECCIÓN XERAL DE PROMOCIÓN DO EMPREGO: Andrés Hermida Trastoy - 981 544 614. DIRECCIÓN XERAL DE FORMACIÓN E COLOCACIÓN: Ana María Díaz López - 981 544 681. DIRECCIÓN XERAL DA DEPENDENCIA E AUTONOMÍA PERSOAL: Coro Piñeiro Vázquez - 981 541 806. DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE E VOLUNTARIADO: Ovidio Rodeiro Tato - 981 544 807. INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL - ISSGA: 981 544 625. CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS: 981 541 601. CONSELLO GALEGO DE COOPERATIVAS: 981 544 647. CONSELLO DA XUVENTUDE DE GALICIA: 981 569 560. FUNDACIÓN GALEGA PARA O IMPULSO DA AUTONOMÍA PERSOAL E A ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (FUNGA):881 999 146. CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR: 981 568 705. SOCIEDADE GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS - SOGASERSO S.A.: 988 368 139
Dirección:Edificio administrativo San Caetano
Código Postal:15781
Localidad:Santiago de Compostela
Provincia:A Coruña
Coordenadas GPS:Lat: 42º 53' 21.357'' - Lon: -8º 32' -8''
Teléfono:981 544 619
Clicks:149
Valoración:0.00   Califíquelo   Escriba un comentario
Nombre de Contacto:Beatriz Mato Otero
 

GaliciaCity!com: Galicia City

Galicia City © 2016