Galicia City - Galicia en Internet

  Inicio : Arte y Cultura : Patrimonio          [Añadir mi sitio a esta categoría]


 SubCategorías relacionadas con Patrimonio:

  Arquitectura (47)
  Museos (40)

 • A Ponte do Milenio en Ourense
  A Ponte do Milenio foi inaugurada en Ourense o día 1 de setembro do 2001. Sin duda unha ponte que chama a atención pola súa orixinalidade.
  Localización: Ourense - (Ourense)
  (Alta: 09-Sep-2001 Visitas: 447 Calificación: 10.00 Votos: 1)   Califíquelo   Escriba un comentario
 • A Volta do Agro (Obradoiro de Cultura Tradicional)
  Grupo adicado a recoller polas aldeas e representar nos escenarios toda manifestación da cultura tradicional galega (bailes, cancións, traxes, etc...) coa menor desvirtuación posible e perseguindo a DIGNIFICACIÓN da nosa cultura tradicional.
  Localización: Lugo - (Lugo)
  (Alta: 05-Nov-1998 Visitas: 628 Calificación: 9.50 Votos: 2)   Califíquelo   Escriba un comentario
 • Arquivos de Galicia
  A Xunta de Galicia a través da Dirección Xeral de Comunicación Audiovisual e da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, está comprometida co mantemento e conservación dos fondos existentes nos museos, arquivos e outros centros documentais de Galicia. A Dirección Xeral de Comunicación Audiovisual, a través do CMG, implantou nas súas instalacións a infraestrutura e os sistemas de xestión documental e arquivística necesarios para poder ofrecer solucións integrais a entidades tales como Arquivos, Museos, Centros de Documentación, etc.
  Localización: Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 13-May-2007 Visitas: 64 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario
 • Asociación Cultural Barosa
  Actuacións de promoción estudio e denuncia de agresións o patrimonio cultural no caso de agresións ó patrimonio cultural e ó medio te. Participación na defensa do conxunto da pedra do home situado no lugar de Triabá parroquia de Perdecanai. Denuncia das agresión o conxunto dos petroglifos de Castro Loureiro situados no lugar de A Costa da parroquia de A Portela
  Localización: Illó 50 Valiñas 36197 Barro - (Pontevedra)
  (Alta: 13-Oct-2007 Visitas: 69 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario
 • Documents Natural
  Documents Natural é o nome dun proxecto dunha investigación etnográfica. Neste web recollemos información sobre os lementos de interese etnográfica, tales coma Hórreos, Muíños, Pazos, Casas de nobreza fidalga... Recollemos a información por parroquias e a pomos na web.
  Localización: Baiona - (Pontevedra)
  (Alta: 12-Nov-2006 Visitas: 92 Calificación: 1.00 Votos: 1)   Califíquelo   Escriba un comentario
 • El Galatea vive
  El Galatea, un velero que navegó durante treinta y siete años bajo pabellón español y que después permaneció otros ventitrés como buque escuela amarrado a los muelles de Ferrol
  Localización: Ferrol - (A Coruña)
  (Alta: 30-Jul-1999 Visitas: 338 Calificación: 9.50 Votos: 10)   Califíquelo   Escriba un comentario
 • Fundación Terra Termarum Castrolandin
  Fundación que gestiona el yacimiento castrexo de Castrolandin, (Cuntis, Pontevedra), datado entre los siglos V a.C y el cambio de era. También tiene entre sus objetivos la promoción de la cultura castrexa y de la romanización en Galicia.
  Localización: Cuntis - (Pontevedra)
  (Alta: 21-May-2002 Visitas: 295 Calificación: 9.25 Votos: 4)   Califíquelo   Escriba un comentario
 • IEM - Instituto de Estudos Miñoranos
  O Instituto de Estudos Miñoranos ten como obxectivos: Divulgar a cultura e, en xeral, todo o referente ó patrimonio natural, histórico, artístico, arquitectónico, etnográfico, lingüístico, etc dos tres concellos do Val Miñor. Promover a relización de estudos de todo tipo sobre os ámbitos sinalados. Impulsar calquera actividade encamiñada á divulgación destes aspectos. Fomentar a conservación e respecto polo patrimonio miñorano como un ben económico e cultural actual.
  Localización: Colexio de Mallón. S. Pedro da Ramallosa 36370 Nigrán - (Pontevedra)
  (Alta: 24-Jul-2007 Visitas: 70 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario
 • Lucus Augusti
  Orígenes de la primera ciudad de Galicia. Lucus Augusti ciudad romana, su forma urbana, sus principales edificios, los principales hechos de su historia.
  Localización: Lugo - (Lugo)
  (Alta: 19-Oct-2003 Visitas: 186 Calificación: 10.00 Votos: 1)   Califíquelo   Escriba un comentario
Publicidad


GaliciaCity!com: Galicia City