GALICIA CITY. Indice de recursos gallegos en Internet

Atención: Visite la nueva versión del Buscador de Galicia City.
Esta versión está obsoleta.
Anúnciate Gratis na Rede Galega: Ler anuncios | Publicar | Recibir Alertas
¿¿CÓMO TE
CONECTAS
A INTERNET..?
¡MÁNDALLE
UNHA POSTAL
MULTIMEDIA!
Turismo
Engade o teu sitio WEB | DOGA | Emigrantes
EL TIEMPO
Libros de Visitas GRATIS | Dominios | ¿Qué facer en Galicia? CARTELEIRA


Galicia City: Medios e Prensa : Editoriais
Indice : Medios e Prensa : Editoriais : Páxina 2

| Indice | Altas | Modificar | Novidades | ¡Lo+Click! | Sorpresa | Buscar |
Enlaces:
 • Edicións Laiovento - Edicións Laiovento ten como obxectivo único contribuír, desde unha óptica progresista, plural e aberta, á construcción nacional da Galiza.
  Localización: Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 26-02-1998 Clicks: 188) Puntuación: 8.00 Votos: 1 Vótame
 • Edicións Xerais de Galicia - Autores, coleccións, novidades e inéditos editoriais en Lingua Galega. Inclúe a Edición on-line do boletín de novidadess de Xerais.
  Localización: Vigo - (Pontevedra)
  (Alta: 19-06-1997 Clicks: 215) Puntuación: 10.00 Votos: 1 Vótame
 • Editorial Duen de Bux - Producción dirixida a un público que esixe rigor científico no achegamento ós temas históricos, artísticos e bibliográficos cós que iniciamos a actividade, para nos abrir sucesivamente a outros campos
  Localización: Ourense - (Ourense)
  (Alta: 16-07-2003 Clicks: 77) Puntuación: 0 Votos: 0 Vótame
 • Editorial Galaxia - A Editorial Galaxia é unha entidade sen afán de lucro, a maioría do seu capital pertence ás fundacións Penzol e Xaime Isla Couto, e todos os seus recursos invístense na actividade editorial e no mantemento das dúas fundacións.
  Localización: Vigo - (Pontevedra)
  (Alta: 25-03-1999 Clicks: 134) Puntuación: 10.00 Votos: 1 Vótame
 • Editorial NIGRA IMAXE S.L. - Os libros que todos os Galegos deben coñecer
  Localización: Vigo - (Pontevedra)
  (Alta: 11-03-1999 Clicks: 95) Puntuación: 7.00 Votos: 2 Vótame
 • Editorial Primerapersona - Todo el mundo tiene una historia que contar, en Primerapersona editan libros narrados en primera persona... Desde su original web tu también podrás contar tu historia al mundo . Libros, diarios, relatos, colecciones didáctico infantiles...etc.
  Localización: A Coruña - (A Coruña)
  (Alta: 29-01-2003 Clicks: 61) Puntuación: 10.00 Votos: 1 Vótame
 • Editorial Toxosoutos - Editora galega nacida para encher un espacio no mundo do libro. Somos unha editora nova con estreitos vínculos coa imprenta GRÁFICAS SEMENTEIRA.
  Localización: Noia - (A Coruña)
  (Alta: 13-09-2003 Clicks: 68) Puntuación: 0 Votos: 0 Vótame
 • Editorial Trymar - Editorial e imprenta. Publicamos en lengua castellana , gallega, portuguesa e inglesa. Somos la primera editorial gallega que distribuye a nivel nacional.
  Localización: Vigo - (Pontevedra)
  (Alta: 23-08-2002 Clicks: 69) Puntuación: 9.75 Votos: 4 Vótame
 • Gran Enciclopedia Galega - Esta é a WEB da GRANDE ENCICLOPEDIA GALEGA a única enciclopedia existente sobre galicia
  Localización: A Coruña - (A Coruña)
  (Alta: 23-06-2001 Clicks: 108) Puntuación: 6.67 Votos: 3 Vótame
 • Gran Enciclopedia Galega - E unha obra dun amplo equipo de máis de 1.000 colaboradores, encargados de redactar os temas da súa especialidade.
  Localización: Arteixo - (A Coruña)
  (Alta: 2-03-2003 Clicks: 69) Puntuación: 0 Votos: 0 Vótame

Categorías relacionadas:

10 anteriores 10 siguientes

¿Busca algo en particular?


opcions

Altas | Modificar | Novidades | ¡Lo+ClicK! | Axuda
Postais | Axenda | Rincón do Hardware | Convertir Moeda | Novas
Presentación | Publicidade | Carreteras | Enquisa | Butaca Crítica
¡Galicia City - Intercambio de banners¡
¡Zona CHAT¡

Galicia City Logo Espacio creado e actualizado desde Vigo polos membros de Galicia City. Última actualización: 12-09-2006
Para cualquera consulta prema en contacto