GALICIA CITY. Indice de recursos gallegos en Internet

Atención: Visite la nueva versión del Buscador de Galicia City.
Esta versión está obsoleta.
Anúnciate Gratis na Rede Galega: Ler anuncios | Publicar | Recibir Alertas
¿¿CÓMO TE
CONECTAS
A INTERNET..?
¡MÁNDALLE
UNHA POSTAL
MULTIMEDIA!
Turismo
Engade o teu sitio WEB | DOGA | Emigrantes
EL TIEMPO
Libros de Visitas GRATIS | Dominios | ¿Qué facer en Galicia? CARTELEIRA


Galicia City: Institucions e Municipios : Europa
Indice : Institucions e Municipios : Europa

| Indice | Altas | Modificar | Novidades | ¡Lo+Click! | Sorpresa | Buscar |
Enlaces:
 • Centro de Documentación Europea - Creado mediante o Convenio firmado entre a Comisión Europea e a Universidade da Coruña. Pertence á Rede de Centros de documentación europea que opera nos países membros da Unión, e constitúe un enlace europeo de información para promover e consolidar os estudios e a investigación sobre integración europea
  Localización: A Coruña - (A Coruña)
  (Alta: 23-08-2000 Clicks: 108) Puntuación: 0 Votos: 0 Vótame
 • Comisión Europea - WEB site da Comisión Europea
  Localización: Bruselas - (Bélgica)
  (Alta: 5-07-1997 Clicks: 130) Puntuación: 0 Votos: 0 Vótame
 • Comité das Rexións - WEB site do Comité das Rexións Europeas
  Localización: Bruselas - (Bélgica)
  (Alta: 5-07-1997 Clicks: 126) Puntuación: 0 Votos: 0 Vótame
 • Consello de Europa - WEB site do Consello de Europa
  Localización: Bruselas - (Bélgica)
  (Alta: 5-07-1997 Clicks: 140) Puntuación: 0 Votos: 0 Vótame
 • Eurostat - Para coñece-lo funcionamento do organismo da CE que elabora as informacións estatíticas europeas.
  Localización: Bruselas - (Bélgica)
  (Alta: 5-07-1997 Clicks: 180) Puntuación: 0 Votos: 0 Vótame
 • Galicia - Norte de Portugal - Comunidade de traballo da eurorexion Galicia - Norte de Portugal
  Localización: Oporto - (Portugal)
  (Alta: 12-10-1998 Clicks: 159) Puntuación: 0 Votos: 0 Vótame
 • Info-Point Europa de la Diputación de A Coruña - Punto de Información sobre la Unión Europea: legislacion, subvenciones comunitarias, busqueda de socios, consultas, oposiciones, becas, euro, convocatorias, programas, Buscador Merlin...
  Localización: A Coruña - (A Coruña)
  (Alta: 15-04-2000 Clicks: 159) Puntuación: 0 Votos: 0 Vótame
 • Municipia.org - Rede multilingüe de ámbito europeo. Con participación galega desde o Plano de Desenvolvemento Comarcal de Galicia.
  Localización: Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 5-07-1997 Clicks: 125) Puntuación: 0 Votos: 0 Vótame
 • O Europarlamento - Información sobre a Cámara de Estrasburgo, nos diferentes idiomas oficiais da U.E.
  Localización: Bruselas - (Bélgica)
  (Alta: 5-07-1997 Clicks: 121) Puntuación: 0 Votos: 0 Vótame

10 siguientes

¿Busca algo en particular?


opcions

Altas | Modificar | Novidades | ¡Lo+ClicK! | Axuda
Postais | Axenda | Rincón do Hardware | Convertir Moeda | Novas
Presentación | Publicidade | Carreteras | Enquisa | Butaca Crítica
¡Galicia City - Intercambio de banners¡
¡Zona CHAT¡

Galicia City Logo Espacio creado e actualizado desde Vigo polos membros de Galicia City. Última actualización: 12-09-2006
Para cualquera consulta prema en contacto