GALICIA CITY. Indice de recursos gallegos en Internet

Atención: Visite la nueva versión del Buscador de Galicia City.
Esta versión está obsoleta.
Anúnciate Gratis na Rede Galega: Ler anuncios | Publicar | Recibir Alertas
¿¿CÓMO TE
CONECTAS
A INTERNET..?
¡MÁNDALLE
UNHA POSTAL
MULTIMEDIA!
Turismo
Engade o teu sitio WEB | DOGA | Emigrantes
EL TIEMPO
Libros de Visitas GRATIS | Dominios | ¿Qué facer en Galicia? CARTELEIRA


Galicia City: Institucions e Municipios : Autonomia
Indice : Institucions e Municipios : Autonomia

| Indice | Altas | Modificar | Novidades | ¡Lo+Click! | Sorpresa | Buscar |
Subcategorías:

Xunta (25)
Enlaces:
 • COMARCAS DE GALICIA - Web de la Sociedad para el Desarrollo Comarcal de Galicia(Xunta de Galicia) con información del Plan de Desarrollo Comarcal, Fundaciones Comarcales, Centros Comarcales, el SITGA y el CETADEC popular
  Localización: Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 29-06-1999 Clicks: 351) Puntuación: 6.50 Votos: 2 Vótame
 • Consello da Cultura Galega - Historia, publicacións, lexislación, proxectos, arquivos, exposicións, centro de prensa,..
  Localización: Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 29-06-1999 Clicks: 161) Puntuación: 0 Votos: 0 Vótame
 • Consello da Xuventude de Galicia - O CXG é unha entidade institucional representativa das organizacións xuvenís de Galicia.
  Localización: Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 13-10-1998 Clicks: 137) Puntuación: 9.50 Votos: 2 Vótame
 • Consello de Contas de Galicia - Ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financeira do sector público galego.
  Localización: Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 27-04-2002 Clicks: 99) Puntuación: 0 Votos: 0 Vótame
 • IDCG - Instituto de Desarrollo Comunitario de Galicia
  Localización: Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 23-09-1999 Clicks: 161) Puntuación: 2.00 Votos: 2 Vótame
 • Nomenclator de Galicia - Nomenclator cos topónimos das entidades de poboación de Galicia, de acordo cos dictames da Comisión de Toponimia e as normas dictadas pola Xunta de Galicia.
  Localización: Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 21-08-2000 Clicks: 187) Puntuación: 0 Votos: 0 Vótame
 • O Valedor do Pobo - WEB oficial
  Localización: Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 21-04-2001 Clicks: 128) Puntuación: 0 Votos: 0 Vótame

10 siguientes

¿Busca algo en particular?


opcions

Altas | Modificar | Novidades | ¡Lo+ClicK! | Axuda
Postais | Axenda | Rincón do Hardware | Convertir Moeda | Novas
Presentación | Publicidade | Carreteras | Enquisa | Butaca Crítica
¡Galicia City - Intercambio de banners¡
¡Zona CHAT¡

Galicia City Logo Espacio creado e actualizado desde Vigo polos membros de Galicia City. Última actualización: 12-09-2006
Para cualquera consulta prema en contacto