GALICIA CITY. Indice de recursos gallegos en Internet

Atención: Visite la nueva versión del Buscador de Galicia City.
Esta versión está obsoleta.
Anúnciate Gratis na Rede Galega: Ler anuncios | Publicar | Recibir Alertas
¿¿CÓMO TE
CONECTAS
A INTERNET..?
¡MÁNDALLE
UNHA POSTAL
MULTIMEDIA!
Turismo
Engade o teu sitio WEB | DOGA | Emigrantes
EL TIEMPO
Libros de Visitas GRATIS | Dominios | ¿Qué facer en Galicia? CARTELEIRA


Galicia City: Institucions e Municipios
Indice : Institucions e Municipios

| Indice | Altas | Modificar | Novidades | ¡Lo+Click! | Sorpresa | Buscar |
Subcategorías:

Autonomia (38)
Concellos (103)
Estado (34)
Europa (12)
Fundacions (36)
Municipios (325)
Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago, Vigo,...
Enlaces:
 • A FAO - No servidor do Fondo para a Agricultura e a Alimentación, podemos atopar datos sobre agricultura, pesca, política forestal, ... desde o Centro Mundial para a Información Agrícola (WAICENT). Tamén, publicacións, referencias de libros, unha visita á organización e documentos elaborados por ela.
  Localización: Roma - (Italia)
  (Alta: 5-07-1997 Clicks: 178) Puntuación: 4.00 Votos: 1 Vótame
 • A Organización das Nacións Unidas - Desde o servidor oficial da ONU ofrécenos información sobre o seu funcionamento, historia, estados membros, calendario de traballos e órganos que a compoñen. Podemos obter documentos como a declaración de dereitos humanos e facer unha visita guiada.
  Localización: New York - (USA)
  (Alta: 5-07-1997 Clicks: 155) Puntuación: 0 Votos: 0 Vótame
 • A Organización Mundial da Saúde - A sede central da OMS ofrece información, desde o seu servidor en Xenebra, sobre os programas que desenvolve, estatíticas, documentos, publicacións sobre o mundo da saúde e a medicina.
  Localización: Ginebra - (Suiza)
  (Alta: 5-07-1997 Clicks: 149) Puntuación: 0 Votos: 0 Vótame
 • A UNESCO - O organismo das nacións unidas que traballa a prol da educación, ciencia e cultura ofrécenos información sobre as súas publicacións, os seus programas e actuacións, bases de datos e un "FAQ" dos temas que lle competen.
  Localización: Paris - (Francia)
  (Alta: 5-07-1997 Clicks: 169) Puntuación: 0 Votos: 0 Vótame
 • A UNICEF - O organismo da ONU que vela polos intereses dos máis novos explícano-las áreas nas que está estructurada e os programas que neste momento leva a cabo.
  Localización: New York - (USA)
  (Alta: 5-07-1997 Clicks: 160) Puntuación: 0 Votos: 0 Vótame
 • Donsión - Páxina oficial da República Independente de Donsión
  Localización: Donsión - (Pontevedra)
  (Alta: 7-05-1999 Clicks: 123) Puntuación: 10.00 Votos: 1 Vótame
 • O Banco Mundial - Noticias, publicacións, informes, notas de prensa, eventos e informacións agrupadas por áreas de interese. O travé do PIC (Centro de Información Pública) dispoñemos dun catálogo de publicacións: CDRoms, disquetes, libros, xornais, revistas...
  Localización: Washington - (USA)
  (Alta: 5-07-1997 Clicks: 146) Puntuación: 0 Votos: 0 Vótame

¿Busca algo en particular?


opcions

Altas | Modificar | Novidades | ¡Lo+ClicK! | Axuda
Postais | Axenda | Rincón do Hardware | Convertir Moeda | Novas
Presentación | Publicidade | Carreteras | Enquisa | Butaca Crítica
¡Galicia City - Intercambio de banners¡
¡Zona CHAT¡

Galicia City Logo Espacio creado e actualizado desde Vigo polos membros de Galicia City. Última actualización: 12-09-2006
Para cualquera consulta prema en contacto